Kategoria: Ogólne

png

RTG kontra TK

Tomografia komputerowa (TK) ma przewagę nad tradycyjnym wykonanym zdjęciem rentgenowskim (RTG). Główną korzyścią TK jest złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do uzyskania obrazu przekrojowego lub przestrzennego, zamiast jak ma to miejsce w przypadku RTG korzystanie jedynie z wybranych płaszczyzn projekcji. Szczególnie potęga TK uwidacznia się w diagnostyce głowy.…