Chirurgia układu oddechowego

png

Chirurgia układu oddechowego

Przykładowe zabiegi - górnych dróg oddechowych

 • zabiegi na tchawicy
 • zabieg korekty zwężonych nozdrzy przednich
 • zabieg korekty przedłużonego podniebienia miękkiego
 • zabiegi w obrębie jam nosowych
 • zmiany nowotworowe
 • przewlekłe zmiany zapalne
 • usunięcie lusterka nosa

Przykładowe zabiegi - dolnych dróg oddechowych

 • płuca – zabiegi usunięcia zmian nowotworowych, ropni, zabieg repozycji lub usunięcia skręconego płata płuc

Chirurgia dolnych dróg oddechowych

Jama opłucnej i przepona:
 • punkcja jamy opłucnej
 • przepuklina przeponowa
 • przepuklina otrzewnowo-osierdziowa
 • odma opłucnowa
 • chłonkopiersie
 • grasiczaki