Kontakt

png
Klinika całodobowa

Dane Kontaktowe

Przyjmuje w Całodobowej Klinice Weterynaryjnej Vetka

Siedziba

Modlińska 65
03-199 Warszawa

Tefefon

Godziny pracy:

Zabiegi chirurgiczne

wtorek: 8-18
piątek: 14-20

Konsultacje

wtorek: 18-22
piątek: 8-14

Stałe dyżury internistyczne

środa: 18-8
czwartek: 18-8
sobota-niedziela: po uzgodnieniu telefonicznym

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klinikę Weterynaryjną Vetka z siedzibą przy ul. Modlińskiej 65, 03-199 Warszawa w zakresie koniecznym do realizacji niniejszego zapytania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.