Neurochirurgia

png

Neurochirurgia

Szyjnego odcinka kręgosłupa

Ventral slot – utworzenie ubytku kości na brzusznej powierzchni dwóch sąsiednich trzonów kręgów szyjnych, laminektomia, foraminotomia, facetektomia

Piersiowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Laminektomia, hemilaminektomia, minihemilaminektomia, pedikulektomia

Mózgu

Chirurgiczne usuwanie guzów w tym najczęściej oponiaków