Chirurgia ucha

png

Chirurgia ucha

Resekcja bocznej części kanału słuchowego, ablacja pionowej części kanału słuchowego, całkowite usunięcie kanału słuchowego, osteotomia bocznej części puszki, osteotomia dobrzusznej części puszki, krwiaki, urazowe uszkodzenia małżowiny usznej, nowotwory małżowiny usznej oraz zewnętrznego kanału słuchowego.